Artist Contact Guest Journal Partnership 中文
 
INAUGURAL EXHIBITION - OPENING NIGHT
17 September 2010 - 17 January 2011
1 2

Xiong Yu, Ouyang Chun, Yang Fan, Huang Lingling, Jane Chui, Chen Bo. .
2010